Arrow Left Implementatie richtlijnen en wetgeving

Wat betekent de recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie over het Europees-Amerikaanse verdrag Privacy Shield II voor wetenschappelijk onderzoek?

Op 16 juli 2020 heeft het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) verklaard dat het EU-VS Privacy Shield II niet voldoende bescherming biedt om persoonsgegevens van Europese burgers naar de VS te geleiden (1). Voornaamste reden was dat niet hetzelfde beschermingsniveau van persoonsgegevens kan worden geboden in de VS als in de EU, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten meer mogelijkheden hebben zich toegang tot deze gegevens te verschaffen.

De uitspraak heeft voor commerciële bedrijven enorme impact. Er kan nu geen beroep op het Privacy Shield meer worden gedaan. Modelcontractbepalingen (standard contractual clauses; SCC) dat ook een grondslag was om persoonsgegevens naar Amerikaanse organisaties te zenden, blijven wel in beginsel geldig. Voorwaarde hierbij is dat er een assessment heeft plaatsgevonden, waarmee de verzender en ontvanger samen nagaan of persoonsgegevens voldoende beschermd zijn. Gelet op de bewoordingen van het HvJ EU inzake de bevoegdheden van Amerikaanse inlichtingendiensten, zal het ook bij SCC lastig zijn om aan die test te voldoen. Het is overigens de verwachting dat de Europese Commissie op korte termijn met aangepaste SCC zal komen.

Het Privacy Shield werd gebruikt als persoonsgegevens van de EU naar commerciële Amerikaanse organisaties werden gestuurd. Niet-commerciële Amerikaanse organisaties konden hier al geen beroep op doen. Ook SCC werden in de gegevensuitwisseling  met onderzoeksinstellingen in de VS nauwelijks gebruikt. In die zin is de impact van de uitspraak waarschijnlijk gering. Deze uitspraak heeft het veld echter doen opschrikken en zal desondanks een weerslag kunnen hebben op de uitwisseling van onderzoeksgegevens met de VS, welke reeds problemen kent (2, 3). Zodra er meer informatie bekend is over de gevolgen van deze uitspraak voor wetenschappelijk onderzoek, zal dat hier toegevoegd worden.  

DDMA, de branchevereniging voor datagedreven marketing, service en sales, heeft een handleiding opgesteld waarin zij uitleggen hoe het Europese Hof van Justitie tot deze uitspraak is gekomen, hoe de impact op een organisatie in kaart gebracht kan worden, welke stappen er gezet kunnen worden richting AVG-compliance en waarin antwoord wordt gegeven op enkele veelgestelde vragen (4).

Bronnen

  1. Website InfoCuria Rechtspraak - Arrest van het hof - 16 juli 2020
  2. Tania Rabesandratana (2019, 20 november). European data law is impeding studies on diabetes and Alzheimer’s, researchers warn (Science). Geraadpleegd van  https://www.sciencemag.org/news/2019/11/european-data-law-impeding-studies-diabetes-and-alzheimer-s-researchers-warn
  3. Peloquin, D., DiMaio, M., Bierer, B., & Barnes, M. (2020). Disruptive and avoidable: GDPR challenges to secondary research uses of data. European Journal of Human Genetics, 1-9.
  4. Data Driven Marketing Association - Handleiding ‘Explained: Data delen buiten de EU’.

Voor het laatst gewijzigd op 24-09-2020

Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact met ons op.

Stel uw vraag hier

Heeft u nog geen ELSI-Servicedesk TOPdesk account?
Email uw vraag dan naar 
elsiservicedesk@health-ri.nl.

Wij gebruiken Topdesk als onze service management software. Door het stellen van een vraag via de telefoon of e-mail, dan wel door het indienen van het vragenformulier, gaat u ermee akkoord dat de door u verstrekte gegevens worden opgeslagen in Topdesk. Deze verwerking van uw gegevens gebeurt in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van Topdesk.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld door experts uit verschillende disciplines. Bij het samenstellen van de informatie is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Er is rekening gehouden met de op het moment van plaatsen geldende wet- en regelgeving en ethische kaders, en de interpretatie daarvan door de personen en/of organisaties die bijdragen aan de ELSI Servicedesk. Ondanks deze zorg en aandacht voor de verstrekte informatie kan deze onvolledig of niet geheel juist zijn. Voorts is het antwoord generiek en is meestal een vertaling nodig naar de specifieke situatie van een bepaald onderzoek. Het ELSI kernteam en de organisaties die bijdragen aan de ELSI Servicedesk kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de op deze site geboden informatie en het gebruik daarvan.

Deel deze pagina…