Got to News overview Nieuws

Meld u aan voor de online workshop over toestemmingsprocedures voor nader gebruik van lichaamsmateriaal en data

News Overig

Toestemmingsprocedures  voor nader gebruik van lichaamsmateriaal en data: opt-in of opt-out? Op 16 november zal van 09:00 uur tot 12:00 uur een kosteloze online workshop plaatsvinden waarin we proberen verantwoord nader gebruik van lichaamsmateriaal en data gezamenlijk een stap verder te brengen.

Enkele gastsprekers verzorgen presentaties die een bepaalde kant van het vraagstuk belichten. In een paneldiscussie zullen we vervolgens met elkaar bespreken hoe ziekenhuizen de zeggenschap van de patiënt het beste vorm kunnen geven. Als afsluiter kunnen diegenen die dat willen een bepaald onderwerp verder bespreken in een kleine break-out sessie. Hiermee proberen we de discussies die normaal tijdens de koffie- en lunchpauzes ontstaan toch online vorm te geven. Meer informatie over de thema’s volgt na aanmelding.

De workshop wordt georganiseerd in het kader van een ZonMw-project, waarin we een handreiking hebben opgesteld om ziekenhuizen te helpen de Code Goed Gebruik en andere richtlijnen en wetten, die relevant zijn voor het verantwoord nader gebruik van lichaamsmateriaal, te implementeren. De handreiking vindt u hier.

Meer details over het programma volgen spoedig. U kunt zich alvast aanmelden door te e-mailen naar elsi@nki.nl.

Hartelijke groet,

Mede namens Folkert van Kemenade, King Lam, Annegien Broeks en Annette Gijsbers,

Miriam Beusink, Marjanka Schmidt en Susanne Rebers

Deel deze pagina…