Arrow Left Categorieën

Verzamelen en uitgeven van data en lichaamsmateriaal

Hier vindt u veelgestelde vragen over het verantwoord uitgeven van data en lichaamsmateriaal aan (andere) onderzoekers, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een Material Transfer Agreement.

Veelgestelde vragen

 • Chevron Down

  Wanneer mogen patiëntgegevens in spoedsituaties zoals het Coronavirus/COVID-19 gedeeld worden voor observationeel wetenschappelijk onderzoek?

  Vanwege COVID-19 heeft de Kerngroep voorbereiding Gedragscode gezondheidsonderzoek versneld een statement gepubliceerd over het delen van patiëntgegevens bij observationeel wetenschappelijk onderzoek in spoedsituaties. U leest het statement hier.

  Klik hier voor het volledige antwoord

 • Chevron Down

  Wat is de bewaar- en opslagtermijn van gegevens en lichaamsmateriaal in het kader van wetenschappelijk onderzoek?

  De bewaar- en opslagtermijn van gegevens en lichaamsmateriaal in het kader van wetenschappelijk onderzoek is niet eenduidig vastgelegd in wet- en regelgeving.

  Klik hier voor het volledige antwoord

 • Chevron Down

  Waar vind ik een voorbeeld van een Material Transfer Agreement en Data Transfer Agreement?

  Bij het uitgeven van lichaamsmaterialen aan een derde partij is het gebruikelijk een Material Transfer Agreement (MTA) op te stellen. Hierin leggen de verzender en ontvanger van het materiaal afspraken over het gebruik van de materialen vast.

  Klik hier voor het volledige antwoord

 • Chevron Down

  Hoe komen we tot bruikbare zelfmeetdata?

  Het zelf meten van markers voor ziekte en gezondheid is populair. Van stappen tellen, je slaapritme bijhouden tot bloedglucosewaarden monitoren als diabetespatiënt. Er komt steeds meer technologie beschikbaar voor grote groepen van gezonde mensen en patiënten om zelf metingen uit te voeren. Grote hoeveelheden data kunnen op deze manier verzameld worden. Het is echter de vraag hoe bruikbaar deze gegevens zijn voor wetenschappelijk onderzoek.

  Klik hier voor het volledige antwoord

 • Chevron Down

  Wanneer mag ik bestaande patiëntgegevens voor wetenschappelijk onderzoek ontsluiten of gebruiken?

  Medische gegevens worden gezien als bijzondere persoonsgegevens, wat betekent dat deze gebruikt mogen worden voor statistische of wetenschappelijke doeleinden wanneer de patiënt hier toestemming voor gegeven heeft.

  Klik hier voor het volledige antwoord

 • Chevron Down

  Moeten getranscribeerde audio-opnames van interviews bewaard worden?

  Deze FAQ is gebaseerd op een vraag die ingediend is bij de ELSI Servicedesk. Het antwoord op de vraag is volledig afhankelijk van de karakteristieken die hieronder worden geschetst bij de context. U dient zelf in te schatten of het antwoord ook op uw situatie van toepassing is. 

  Klik hier voor het volledige antwoord

 • Chevron Down

  Als je een papieren vragenlijst hebt ingevoerd in een digitale database, moet je dan nog steeds de papieren versie bewaren?

  Deze FAQ is gebaseerd op een vraag die ingediend is bij de ELSI Servicedesk. Het antwoord op de vraag is afhankelijk van de karakteristieken die hieronder worden geschetst bij de context. U dient zelf in te schatten of het antwoord ook op uw situatie van toepassing is. 

  Klik hier voor het volledige antwoord

 • Chevron Down

  Hoe zet ik een (financieel) duurzame biobank op?

  Bij het opzetten van een biobank is het belangrijk te streven naar een duurzaam bestaan van de biobank: de biobank moet over de verwachte looptijd operationeel, effectief en competitief blijven. Een biobank vraagt immers substantiële investeringen van vaak publieke gelden en een vrijwillige bijdrage door donoren in lichaamsmateriaal en tijd. Het is daarom van belang dat de biobank zo effectief mogelijk gebruikt wordt. 

  Klik hier voor het volledige antwoord.

 • Chevron Down

  Waar vind ik een voorbeeld van een Clinical Trial Agreement (CTA) voor niet WMO-plichtig onderzoek?

  De DCRF Werkgroep CTA heeft een template voor een onderzoekscontract, oftewel een Clinical Trial Agreement (CTA), voor niet WMO-plichtig onderzoek ontworpen. Hierin kunnen de afspraken vastgelegd worden die in het kader van het onderzoek gemaakt worden.

  Klik hier voor het volledige antwoord.

   

Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact met ons op.

Stel uw vraag hier

Heeft u nog geen ELSI-Servicedesk TOPdesk account?
Email uw vraag dan naar 
elsiservicedesk@health-ri.nl.

Wij gebruiken Topdesk als onze service management software. Door het stellen van een vraag via de telefoon of e-mail, dan wel door het indienen van het vragenformulier, gaat u ermee akkoord dat de door u verstrekte gegevens worden opgeslagen in Topdesk. Deze verwerking van uw gegevens gebeurt in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van Topdesk.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld door experts uit verschillende disciplines. Bij het samenstellen van de informatie is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Er is rekening gehouden met de op het moment van plaatsen geldende wet- en regelgeving en ethische kaders, en de interpretatie daarvan door de personen en/of organisaties die bijdragen aan de ELSI Servicedesk. Ondanks deze zorg en aandacht voor de verstrekte informatie kan deze onvolledig of niet geheel juist zijn. Voorts is het antwoord generiek en is meestal een vertaling nodig naar de specifieke situatie van een bepaald onderzoek. Het ELSI kernteam en de organisaties die bijdragen aan de ELSI Servicedesk kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de op deze site geboden informatie en het gebruik daarvan.

Deel deze pagina…