Arrow Left Categorieën

Toestemmings- en bezwaarprocedures

Hier vindt u veelgestelde vragen over de manieren waarop patiënten toestemming kunnen of moeten geven voor het gebruik van hun gegevens of lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek of in de context van personalized medicine. Tevens vindt u informatie over hoe patiënten bezwaar aan kunnen tekenen tegen het gebruik van hun materiaal, en hoe een ziekenhuis er voor kan zorgen dat dit lichaamsmateriaal echt niet voor wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt.

Veelgestelde vragen

 • Chevron Down

  Wanneer mogen patiëntgegevens in spoedsituaties zoals het Coronavirus/COVID-19 gedeeld worden voor observationeel wetenschappelijk onderzoek?

  Vanwege COVID-19 heeft de Kerngroep voorbereiding Gedragscode gezondheidsonderzoek versneld een statement gepubliceerd over het delen van patiëntgegevens bij observationeel wetenschappelijk onderzoek in spoedsituaties. U leest het statement hier.

  Klik hier voor het volledige antwoord

 • Chevron Down

  Wanneer en met welke procedure moeten patiënten toestemming geven voor het nader gebruik van hun data of lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek?

  Bij wetenschappelijk onderzoek kunnen verschillende toestemmingsprocedures (informed consent of geenbezwaar) van toepassing zijn, afhankelijk van de herleidbaarheid van de betrokkene en of er sprake is van bepaalde uitzonderingssituaties.

  Klik hier voor het volledige antwoord

 • Chevron Down

  Wat is dynamisch consent?

  Dynamisch consent is een wijze van informeren waarbij patiënten, donoren en/of deelnemers aan wetenschappelijk onderzoek op meerdere momenten hun toestemming kunnen geven voor het gebruik van hun data en/of lichaamsmateriaal. Patiënten, donoren en deelnemers kunnen toestemming geven voor nieuwe (sub)projecten en kunnen hun voorkeuren aanpassen over tijd. Dit maakt dat het dynamisch is.

  Klik hier voor het volledige antwoord

 • Chevron Down

  Hoe registreren ziekenhuizen de patiënten die bezwaar hebben gemaakt tegen het gebruik van hun data of lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek?

  Klinisch verkregen data en lichaamsmateriaal kunnen onder bepaalde voorwaarden (niet-anoniem, gepseudonimiseerd) voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt worden. Het gaat hier om nader gebruik van gegevens en restmateriaal. Als uitgangspunt is hier toestemming van de betrokkene nodig, maar in veel gevallen kunnen onderzoekers terugvallen op een uitzonderingsmogelijkheid waarbij een geen-bezwaar systeem voldoet.

  Klik hier voor het volledige antwoord

 • Chevron Down

  Mogen mammogrammen gebruikt worden voor een cohortstudie of moet hier expliciet toestemming voor gevraagd worden bij de ziekenhuizen waar ze oorspronkelijk zijn gemaakt?

  Deze FAQ is gebaseerd op een vraag die ingediend is bij de ELSI Servicedesk. Het antwoord op de vraag is volledig afhankelijk van de context. U dient zelf in te schatten of het antwoord ook op uw situatie van toepassing is. 

  Klik hier voor het volledige antwoord

 • Chevron Down

  Moeten we kinderen bij het bereiken van de leeftijd van 16 jaar toestemming vragen voor reeds lopend cohortonderzoek?

  Deze FAQ is gebaseerd op een vraag die ingediend is bij de ELSI Servicedesk. Het antwoord op de vraag is volledig afhankelijk van de karakteristieken van het longitudinale cohortonderzoek. U dient zelf in te schatten of het antwoord ook op uw situatie van toepassing is. 

  Klik hier voor het volledige antwoord

 • Chevron Down

  eConsent: Wat verandert er indien het proces van informeren, toestemming geven en vragenlijsten invullen (bij langdurige cohorten) grotendeels elektronisch verloopt, in plaats van op papier? (notitie COREON)

  De notitie elektronisch Informed Consent (eIC) bij gezondheidsonderzoek (opgesteld door Evert-Ben van Veen, in samenwerking met Marjolein Timmers en Marie-José Bonthuis, in opdracht van COREON), beschrijft een eerste verkenning van het elektronisch Informed Consent en het elektronisch contact met deelnemers van gezondheidsonderzoek. Het schetst onder andere enkele voordelen, beperkingen en voorlopige uitgangspunten. U leest de notitie hier.

  Klik hier voor het volledige antwoord

 • Chevron Down

  Is opnieuw toestemming vragen aan onderzoeksdeelnemers nodig nu de AVG is ingevoerd?

  De AVG stelt strengere eisen aan toestemming dan de vorige privacywet. Vanwege deze eisen is er onrust ontstaan rond de geldigheid van eerder gegeven toestemming onder de oude privacywetgeving voor nog lopende wetenschappelijke studies. Volgens de AVG is toestemming één van de grondslagen voor de verwerking van gewone en bijzondere* persoonsgegevens. Rechtsgeldige toestemming moet, uitzonderingen daargelaten, volgens de Autoriteit Persoonsgegevens voldoen aan de volgende eisen:

  Klik hier voor het volledige antwoord

 • Chevron Down

  Hoe implementeren ziekenhuizen een brede toestemmingsprocedure voor het nader gebruik van lichaamsmateriaal en data?

  Op dit moment geven de meeste Nederlandse ziekenhuizen hun patiënten de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het nader gebruik van hun lichaamsmateriaal en (medische) data voor wetenschappelijk onderzoek. Verschillende ziekenhuizen overwegen echter deze geen-bezwaarprocedure te vervangen door een brede toestemmingsprocedure.

  Klik hier voor het volledige antwoord

 • Chevron Down

  In hoeverre worden de data van whole genome sequencing als (direct) identificerend beschouwd? En moet in een informed consent formulier benoemd worden dat genetische gegevens verwerkt worden?

  Deze FAQ is gebaseerd op een vraag die ingediend is bij de ELSI Servicedesk. Het antwoord op de vraag is volledig afhankelijk van de context van de vraag. U dient zelf in te schatten of het antwoord ook op uw situatie van toepassing is. 

  Klik hier voor het volledige antwoord

 • Chevron Down

  Gelden er andere uitzonderingsgronden op het toestemmingsvereiste voor wetenschappelijk onderzoek in het publieke gezondheidsdomein?

  Deze FAQ is gebaseerd op een vraag die ingediend is bij de ELSI Servicedesk. Het antwoord op de vraag is volledig afhankelijk van de context. U dient zelf in te schatten of het antwoord ook op uw situatie van toepassing is. 

  Klik hier voor het volledige antwoord

Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact met ons op.

Stel uw vraag hier

Heeft u nog geen ELSI-Servicedesk TOPdesk account?
Email uw vraag dan naar 
elsiservicedesk@health-ri.nl.

Wij gebruiken Topdesk als onze service management software. Door het stellen van een vraag via de telefoon of e-mail, dan wel door het indienen van het vragenformulier, gaat u ermee akkoord dat de door u verstrekte gegevens worden opgeslagen in Topdesk. Deze verwerking van uw gegevens gebeurt in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van Topdesk.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld door experts uit verschillende disciplines. Bij het samenstellen van de informatie is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Er is rekening gehouden met de op het moment van plaatsen geldende wet- en regelgeving en ethische kaders, en de interpretatie daarvan door de personen en/of organisaties die bijdragen aan de ELSI Servicedesk. Ondanks deze zorg en aandacht voor de verstrekte informatie kan deze onvolledig of niet geheel juist zijn. Voorts is het antwoord generiek en is meestal een vertaling nodig naar de specifieke situatie van een bepaald onderzoek. Het ELSI kernteam en de organisaties die bijdragen aan de ELSI Servicedesk kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de op deze site geboden informatie en het gebruik daarvan.

Deel deze pagina…