Waar vind ik meer informatie over de invloed van de Brexit op wetenschappelijk onderzoek?

Uiterlijk 31 januari 2020 vertrekt het Verenigd Koninkrijk waarschijnlijk uit de EU. Er wordt nog onderhandeld over de voorwaarden van dit vertrek.

Verschillende organisaties hebben informatie over de gevolgen van de Brexit voor medisch-wetenschappelijk onderzoek op hun website geplaatst. De informatie beschrijft meestal de gevolgen van een zogenaamde ‘No-deal Brexit’, waarin geen additionele voorwaarden worden afgesproken. Aangezien de onderhandelingen nog lopen, is nog niet duidelijk of er additionele afspraken zullen worden gemaakt.

 • Het Brexitloket, een initiatief van de Rijksoverheid, biedt informatie over het uitwisselen van persoonsgegevens (2) en lichaamsmateriaal (3) met het Verenigd Koninkrijk;
 • De CCMO beschrijft de gevolgen voor klinisch (WMO-plichtig) onderzoek (4);
 • De Europese Commissie beschrijft de gevolgen voor het delen van data (5) en lichaamsmaterialen (6) met het Verenigd Koninkrijk;
 • Minister Bruins schreef een kamerbrief over de gevolgen van de Brexit, waarin ook medisch-wetenschappelijk onderzoek aanbod komt (7);
 • De Rijksoverheid informeert over de gevolgen van deelname van het Verenigd Koninkrijk aan H2020-projecten (8);
 • De UKRO (UK Research Office) heeft een document gepubliceerd over de gevolgen van de Brexit voor Horizon 2020-projecten (9).
 • De NFU (Nederlandse Federatie van Universitaire medische centra) heeft een informatiepagina over de gevolgen van de Brexit voor UMC’s (10).

Bronnen

 1. Website Rijksoverheid - Stand van zaken
 2. Website Rijksoverheid - Brexitloket
 3. Website Rijksoverheid - Gevolgen no-deal Brexit
 4. Website CCMO - Mogelijke gevolgen Brexit voor klinisch onderzoek
 5. European Commission - Notice to stakholders: withdrawal of the UK from the Union and EU rules in the field of data protection
 6. European Commission - Notice to stakeholders: withdrawal of the UK and EU rules in the field of substances of human origin
 7. Website Rijksoverheid - Kamerbrief over gevolgen van een no-deal Brexit 
 8. Website Rijksoverheid - Gevolgen van Brexit voor hoger onderwijs en onderzoek
 9. UK participation in Horizon 2020 
 10. Website NFU - Brexit

Laatst gewijzigd op 11-11-2019

 

Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact met ons op.

 

Contact

Heeft u nog geen ELSI-Servicedesk TOPdesk account?
Vraag deze dan aan door een mail te sturen naar elsiservicedesk@health-ri.nl.

 

Wij gebruiken Topdesk, inclusief subonderdelen zoals Worcade, als onze service management software. Door het stellen van een vraag via de telefoon of e-mail, dan wel door het indienen van het vragenformulier, gaat u ermee akkoord dat de door u verstrekte gegevens worden opgeslagen in Topdesk. Deze verwerking van uw gegevens gebeurt in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van Topdesk.


De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld door experts uit verschillende disciplines. Bij het samenstellen van de informatie is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Er is rekening gehouden met de op het moment van plaatsen geldende wet- en regelgeving en ethische kaders, en de interpretatie daarvan door de personen en/of organisaties die bijdragen aan de ELSI Servicedesk. Ondanks deze zorg en aandacht voor de verstrekte informatie kan deze onvolledig of niet geheel juist zijn. Voorts is het antwoord generiek en is meestal een vertaling nodig naar de specifieke situatie van een bepaald onderzoek. Het ELSI kernteam en de organisaties die bijdragen aan de ELSI Servicedesk kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de op deze site geboden informatie en het gebruik daarvan.

Meer Implementatie richtlijnen en wetgeving

Wat is een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB)?

Een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) is een instrument om vóór de verwerking van persoonsgegevens de privacyrisico’s in kaart te brengen. Naar aanleiding van deze GEB kunnen dan (additionele) maatregelen worden genomen om de privacyrisico’s te verkleinen. In het Engels wordt een GEB een ‘data protection impact assessment’ (DPIA) genoemd.

Klik hier voor het volledige antwoord

Wat is COREON?

COREON (COmmissie REgelgeving ONderzoek) is een samenwerking van onderzoeksafdelingen en instituten waar observationeel wetenschappelijk zorg- en gezondheidsonderzoek plaatsvindt.

Klik hier voor het volledige antwoord

ELSI in internationale context: waar kan ik meer informatie vinden?

Onderzoek vindt steeds meer binnen een internationale context plaats. Data worden gedeeld met onderzoekers in verschillende landen. Vooral in het kader van biobankonderzoek en genetisch onderzoek wordt er veel gebruik gemaakt van grote gecombineerde (internationale) datasets. Dit kan nieuwe ELSI-vraagstukken oproepen voor onderzoekers. Lokale regelgeving en gebruiken zijn mogelijk verschillend en bemoeilijken het onderzoeksproces.  

Klik hier voor het volledige antwoord

Waar vind ik meer informatie over het implementeren van wetten en richtlijnen over het nader gebruik van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek?

In de ‘Handreiking voor het verantwoord nader gebruik van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek’ vinden ziekenhuismedewerkers handvatten om richtlijnen en wetten voor het verantwoord nader gebruik van lichaamsmateriaal te implementeren. Dit document is ontwikkeld in het kader van het ZonMw-programma ‘Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken’, projectnummer 445001009.

U vindt de Handreiking hier. Dit document zal indien nodig geüpdatet worden. 

Klik hier voor het volledige antwoord

Waar vind ik meer informatie over wetenschappelijke integriteit?

In September 2018 is de nieuwe versie van de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit gelanceerd. Op 1 oktober 2018 is deze ingegaan. De nieuwe gedragscode is zowel op het publieke als het publiek-private wetenschappelijk onderzoek van toepassing. U vindt de code hier.

Klik hier voor het volledige antwoord

Wanneer mag ik bestaande patiëntgegevens voor wetenschappelijk onderzoek ontsluiten of gebruiken?

Medische gegevens worden gezien als bijzondere persoonsgegevens, wat betekent dat deze gebruikt mogen worden voor statistische of wetenschappelijke doeleinden wanneer de patiënt hier toestemming voor gegeven heeft.

Klik hier voor het volledige antwoord

Waar vind ik meer informatie over wet- en regelgeving over biobanken van landen buiten Nederland?

Nederlandse biobanken werken soms samen met andere landen, bijvoorbeeld om voldoende materiaal te kunnen verzamelen. Hiervoor is het vaak nodig kennis te hebben van wet- en regelgeving in andere landen.

Klik hier voor het volledige antwoord