Wat is FAIR?

FAIR is een acroniem dat in de context van data management wordt gebruikt. FAIR staat voor Findable, Accessible, Interoperable en Reusable (1). In het Nederlands: de data moeten vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar opgeslagen worden. Het uiteindelijke doel van FAIR is het publiceren van verifieerbare onderzoeksresultaten met herbruikbare data, zodanig dat anderen de data kunnen vinden en hergebruiken (1). Goed data management speelt een belangrijke rol in het doen van onderzoek, vooral in de context van o.a. onderzoek met big data en personalized medicine.

Het initiatief voor FAIR data komt van FORCE11 (2). In 2014 is er een workshop georganiseerd van het Lorentz Center waar verschillende stakeholders discussieerden over de publicatie van wetenschappelijke data. Hier uit volgden de FAIR principes. Deze zijn in 2016 gepubliceerd door Wilkinson en anderen (1).

De FAIR principes worden in brede kring erkend binnen de onderzoekswereld, zowel in Nederland als internationaal. Financiers als Horizon2020 en ZonMw hebben richtlijnen voor zogenoemde FAIR data management (3, 4). Het zal in de toekomst steeds belangrijker worden om data te gebruiken volgens de opgestelde FAIR principes.

 

Hoe maak ik mijn data FAIR?

Hieronder volgt een korte omschrijving van de vier principes van FAIR.

Vindbaar – Data moeten duurzaam opgeslagen worden in een archief (repository). Vervolgens moeten de data worden beschreven d.m.v. ‘metadata’ (beschrijvende informatie) in bijvoorbeeld een online metadatacatalogus.

Toegankelijk – Data moeten duurzaam opgeslagen worden met goed omschreven voorwaarden. Indien mogelijk moeten ze open access opgeslagen worden.

Interoperabel – Datasets moeten gecombineerd kunnen worden met andere datasets. Om dit te bereiken moeten de data op een standaard manier worden omschreven, zodat zowel andere onderzoekers en computers de data kunnen lezen.

Herbruikbaar – De data moeten direct klaar zijn voor gebruik door andere onderzoekers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een goed codeboek, een beschrijving van de methoden etc.

 

Een volledige uitleg van de vier principes van FAIR staat in het artikel van Wilkinson en anderen (1). Hier worden 15 voorwaarden gelinkt aan de vier principes om data FAIR te maken. ZonMw biedt op haar website veel praktische tips om data FAIR te maken (3). DTLS organiseert regelmatig bijeenkomsten en workshops op het gebied van FAIR data (5).

 

Bronnen

  1. Wilkinson et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Scientific Data 3:160018.
  2. Website FORCE11 - The Fair Data Principles (laatst geraadpleegd op 04-03-2019)
  3. Website ZonMw - FAIR data (laatst geraadpleegd op 04-03-2019)
  4. Website AIMS - Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020 (laatst geraadpleegd op 04-03-2019)
  5. Website DTLS - About FAIR Data (laatst geraadpleegd op 04-03-2019)

 

Voor het laatst gewijzigd op 03-07-2018

 

Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact met ons op.

 

Contact

Heeft u nog geen ELSI-Servicedesk TOPdesk account?
Vraag deze dan aan door een mail te sturen naar elsiservicedesk@health-ri.nl.

 

Wij gebruiken Topdesk, inclusief subonderdelen zoals Worcade, als onze service management software. Door het stellen van een vraag via de telefoon of e-mail, dan wel door het indienen van het vragenformulier, gaat u ermee akkoord dat de door u verstrekte gegevens worden opgeslagen in Topdesk. Deze verwerking van uw gegevens gebeurt in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van Topdesk.


De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld door experts uit verschillende disciplines. Bij het samenstellen van de informatie is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Er is rekening gehouden met de op het moment van plaatsen geldende wet- en regelgeving en ethische kaders, en de interpretatie daarvan door de personen en/of organisaties die bijdragen aan de ELSI Servicedesk. Ondanks deze zorg en aandacht voor de verstrekte informatie kan deze onvolledig of niet geheel juist zijn. Voorts is het antwoord generiek en is meestal een vertaling nodig naar de specifieke situatie van een bepaald onderzoek. Het ELSI kernteam en de organisaties die bijdragen aan de ELSI Servicedesk kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de op deze site geboden informatie en het gebruik daarvan.

Meer Delen

Waar vind ik meer informatie over het delen van mijn onderzoeksgegevens?

Er gaan steeds meer stemmen op om gegevens, die in onderzoek zijn verkregen, publiekelijk toegankelijk of inzichtelijk te maken. De ‘checklist data delen’ biedt onderzoekers praktische handvatten voor het delen van data.

Klik hier voor het volledige antwoord

Waar vind ik een voorbeeld van een Material Transfer Agreement en een Data Transfer Agreement?

Bij het uitgeven van lichaamsmaterialen aan een derde partij is het gebruikelijk een Material Transfer Agreement (MTA) op te stellen. Hierin leggen de verzender en ontvanger van het materiaal afspraken over het gebruik van de materialen vast.

Klik hier voor het volledige antwoord

Wat betekent de AVG voor het internationaal delen van onderzoeksgegevens?

BBMRI-ERIC heeft op haar website een document gedeeld met hun antwoorden op veelgestelde vragen over de AVG voor wetenschappelijk onderzoek in Europa. Ook GA4GH geeft in een artikel uitleg over vier mogelijkheden voor rechtmatige internationale gegevensoverdracht onder de AVG.

Klik hier voor het volledige antwoord

Waar vind ik informatie over de beschikbaarheid van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland?

Er zijn in Nederland vele biobanken waarin lichaamsmateriaal opgeborgen ligt dat gebruikt kan worden voor wetenschappelijk onderzoek. Ook hebben Nederlandse pathologie-laboratoria lichaamsmaterialen opgeslagen. Deze lichaamsmaterialen liggen in eerste instantie opgeslagen voor gebruik in de patiëntenzorg, maar kunnen onder voorwaarden ook gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.

Klik hier voor het volledige antwoord

Mag ik data van historisch verzamelde DNA samples online plaatsen in een data resource om met andere onderzoekers te delen?

Deze FAQ is gebaseerd op een vraag die ingediend is bij de ELSI Servicedesk. Het antwoord op de vraag is volledig afhankelijk van de inhoud van het informed consent en de begeleidende patiënteninformatie. U dient zelf in te schatten of het antwoord ook op uw situatie van toepassing is. 

Klik hier voor het volledige antwoord

Hoe kan ik bekend maken dat lichaamsmateriaal en data uit mijn wetenschappelijk onderzoek beschikbaar zijn voor andere onderzoekers?

In het kader van de FAIR-beweging (FAQ: 'Wat is FAIR?') worden onderzoekers gestimuleerd om data beschikbaar te stellen ter verificatie en voor hergebruik van data door andere onderzoekers. Twee van de FAIR-principes draaien om vindbaarheid en toegankelijkheid. Duurzame opslag van data speelt hierbij een cruciale rol.

Klik hier voor het volledige antwoord

Hoe kan ik bekend maken dat data uit mijn wetenschappelijk onderzoek (openbaar) beschikbaar zijn?

In het kader van de FAIR-beweging (FAQ: 'Wat is FAIR?') worden onderzoekers gestimuleerd om data beschikbaar te stellen ter verificatie en voor hergebruik van data door andere onderzoekers.

Klik hier voor het volledige antwoord

Waar vind ik meer informatie over de invloed van de Brexit op wetenschappelijk onderzoek?

Uiterlijk 31 januari 2020 vertrekt het Verenigd Koninkrijk waarschijnlijk uit de EU. Er wordt nog onderhandeld over de voorwaarden van dit vertrek.

Verschillende organisaties hebben informatie over de gevolgen van de Brexit voor medisch-wetenschappelijk onderzoek op hun website geplaatst. De informatie beschrijft meestal de gevolgen van een zogenaamde ‘No-deal Brexit’, waarin geen additionele voorwaarden worden afgesproken. Aangezien de onderhandelingen nog lopen, is nog niet duidelijk of er additionele afspraken zullen worden gemaakt.

Klik hier voor het volledige antwoord

Verandert de AVG het regime van artikel 42a in de CBS-wet om cohortstudies te koppelen aan de CBS-doodsoorzakenregistratie?

Deze FAQ is gebaseerd op een vraag die ingediend is bij de ELSI Servicedesk. Het antwoord op de vraag is afhankelijk van de specifieke context. U dient zelf in te schatten of het antwoord ook op uw situatie van toepassing is. 

Klik hier voor het volledige antwoord