Gerhard Zielhuis

Functie en expertise

Hoogleraar Epidemiologie bij Radboudumc en directeur Radboud Biobank. Expertise op het gebied van epidemiologie, onderwijs, volksgezondheid, patiëntenparticipatie en biobanking.

Biografie

Gerhard Zielhuis (1953) is geregistreerd epidemioloog, aangesteld bij het Radboudumc voor onderwijs en onderzoek. Hij heeft gepubliceerd over middenoorontsteking bij kinderen, maar tegenwoordig focust hij op onderzoeksinfrastructuren, management van onderwijs en onderzoek en supervisie. Gerhard is hoogleraar en directeur van de Radboud Biobank (een institutionele klinische biobank van het Radboudumc). Hij is (co) auteur van drie leerboeken over onderzoeksmethoden en epidemiologie. Hij is lid van de Gezondheidsraad en co-auteur van een richtlijn over het betrekken van patiënten en publiek bij besluitvorming over biobanken en registraties. Voorheen was Gerhard voorzitter van de Maatschappelijke Adviesraad voor Biobankonderzoek van BBMRI-NL, managing director van het Parelsnoer Instituut (een nationaal netwerk voor klinische biobanken voor alle universitair medische centra) en werkpakketleider ELSI bij BBMRI-NL.

Publicaties relevant voor ELSI

  • Zielhuis, G.A. (2012). Biobanking for epidemiology. Public health, 126(3), 214-216.
  • Boekhout M, Reuzel R, Zielhuis G. (2014). The donor as partner. How to involve patients and the public in the governance of biobanks and registries. A guideline from BBMRI-NL.
  • Manniën, J., Ledderhof, T., Verspaget, H., Snijder, R., Flikkenschild, E., van Scherrenburg, N., Stolk, R.P., & Zielhuis, G.A. (2017). The Parelsnoer institute: a national network of standardized clinical biobanks in the Netherlands. Open Journal of Bioresources, 4(1) 3.