Arrow Left Categorieën

Data delen en koppelen

Hier vindt u veelgestelde vragen over het op een verantwoorde manier delen van data welke gebruikt kunnen worden voor (verder) wetenschappelijk onderzoek.

Veelgestelde vragen: Delen

 • Chevron Down

  Wat is FAIR?

  FAIR is een acroniem dat in de context van data management wordt gebruikt. FAIR staat voor Findable, Accessible, Interoperable en Reusable. In het Nederlands: de data moeten vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar opgeslagen worden. Het uiteindelijke doel van FAIR is het publiceren van verifieerbare onderzoeksresultaten met herbruikbare data, zodanig dat anderen de data kunnen vinden en hergebruiken.

  Klik hier voor het volledige antwoord

 • Chevron Down

  Waar vind ik meer informatie over het delen van mijn onderzoeksgegevens?

  Er gaan steeds meer stemmen op om gegevens, die in onderzoek zijn verkregen, publiekelijk toegankelijk of inzichtelijk te maken. De ‘checklist data delen’ biedt onderzoekers praktische handvatten voor het delen van data.

  Klik hier voor het volledige antwoord

 • Chevron Down

  Waar vind ik een voorbeeld van een Material Transfer Agreement en een Data Transfer Agreement?

  Bij het uitgeven van lichaamsmaterialen aan een derde partij is het gebruikelijk een Material Transfer Agreement (MTA) op te stellen. Hierin leggen de verzender en ontvanger van het materiaal afspraken over het gebruik van de materialen vast.

  Klik hier voor het volledige antwoord

 • Chevron Down

  Wat betekent de AVG voor het internationaal delen van onderzoeksgegevens?

  BBMRI-ERIC heeft op haar website een document gedeeld met hun antwoorden op veelgestelde vragen over de AVG voor wetenschappelijk onderzoek in Europa. Ook GA4GH geeft in een artikel uitleg over vier mogelijkheden voor rechtmatige internationale gegevensoverdracht onder de AVG.

  Klik hier voor het volledige antwoord

 • Chevron Down

  Waar vind ik informatie over de beschikbaarheid van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland?

  Er zijn in Nederland vele biobanken waarin lichaamsmateriaal opgeborgen ligt dat gebruikt kan worden voor wetenschappelijk onderzoek. Ook hebben Nederlandse pathologie-laboratoria lichaamsmaterialen opgeslagen. Deze lichaamsmaterialen liggen in eerste instantie opgeslagen voor gebruik in de patiëntenzorg, maar kunnen onder voorwaarden ook gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.

  Klik hier voor het volledige antwoord

 • Chevron Down

  Mag ik data van historisch verzamelde DNA samples online plaatsen in een data resource om met andere onderzoekers te delen?

  Deze FAQ is gebaseerd op een vraag die ingediend is bij de ELSI Servicedesk. Het antwoord op de vraag is volledig afhankelijk van de inhoud van het informed consent en de begeleidende patiënteninformatie. U dient zelf in te schatten of het antwoord ook op uw situatie van toepassing is. 

  Klik hier voor het volledige antwoord

 • Chevron Down

  Hoe kan ik bekend maken dat lichaamsmateriaal en data uit mijn wetenschappelijk onderzoek beschikbaar zijn voor andere onderzoekers?

  In het kader van de FAIR-beweging (FAQ: 'Wat is FAIR?') worden onderzoekers gestimuleerd om data beschikbaar te stellen ter verificatie en voor hergebruik van data door andere onderzoekers. Twee van de FAIR-principes draaien om vindbaarheid en toegankelijkheid. Duurzame opslag van data speelt hierbij een cruciale rol.

  Klik hier voor het volledige antwoord

 • Chevron Down

  Waar vind ik meer informatie over de invloed van de Brexit op wetenschappelijk onderzoek?

  Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de EU verlaten. Er geldt nu een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. In deze periode blijven alle EU-regels en wetten voor het Verenigd Koninkrijk van kracht. 

  Verschillende organisaties hebben informatie over de gevolgen van de Brexit voor medisch-wetenschappelijk onderzoek op hun website geplaatst. 

  Klik hier voor het volledige antwoord

 • Chevron Down

  Verandert de AVG het regime van artikel 42a in de CBS-wet om cohortstudies te koppelen aan de CBS-doodsoorzakenregistratie?

  Deze FAQ is gebaseerd op een vraag die ingediend is bij de ELSI Servicedesk. Het antwoord op de vraag is afhankelijk van de specifieke context. U dient zelf in te schatten of het antwoord ook op uw situatie van toepassing is. 

  Klik hier voor het volledige antwoord

 • Chevron Down

  Wat voor soort overeenkomst heb ik nodig voor het uitwisselen van gegevens of lichaamsmaterialen voor wetenschappelijk onderzoek?

  Voor wetenschappelijk onderzoek worden vaak gegevens of lichaamsmaterialen uitgewisseld tussen verschillende partijen. Hiervoor is het meestal nodig om een overeenkomst op te stellen, zoals een verwerkersovereenkomst (bijvoorbeeld wanneer de onderzoeker in opdracht van een verantwoordelijke de gegevens gaat bewerken) of data transfer agreement (DTA), ook wel data sharing agreement genoemd (bijvoorbeeld als met de gegevens bepaald wetenschappelijk onderzoek wordt verricht). Als er lichaamsmateriaal bij komt kijken wordt meestal gesproken van een Material Transfer Agreement (MTA). Het ‘Registry in a Box’ project, gefinancierd door KWF (TraIT2Health-RI), heeft een stroomdiagram opgesteld om onderzoekers te helpen de juiste overeenkomst te kiezen. 

  Klik hier voor het volledige antwoord

 • Chevron Down

  Welke aspecten zijn van belang bij het verantwoord uitgeven van data, beelden en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek?

  Health-RI heeft de ‘Handreiking data governance procedure COVID-19 studies’ opgesteld, welke een overzicht geeft van de processen die ingeregeld moeten worden voor het gecontroleerd en efficiënt beschikbaar maken van data, beelden en lichaamsmaterialen (data governance en data access procedures). Hoewel de Handreiking opgesteld is om onderzoek naar COVID-19 te bespoedigen, zijn de aspecten ook van toepassing op onderzoek dat niet COVID-19 gerelateerd is. 

  Klik hier voor het volledige antwoord

Veelgestelde vragen: Koppelen

 • Chevron Down

  Waar moet ik op letten bij het koppelen van gegevensbestanden afkomstig uit verschillende organisaties?

  Voor het beantwoorden van een wetenschappelijke onderzoeksvraag kan het nodig zijn gegevensbestanden van verschillende organisaties aan elkaar te koppelen. Verschillende Nederlandse organisaties die met zulke gegevensbestanden werken, zoals ziekenhuizen of biobanken, hebben gezamenlijk een ‘ Koppelcode’ getekend.

  Klik hier voor het volledige antwoord

Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact met ons op.

Stel uw vraag hier

Heeft u nog geen ELSI-Servicedesk TOPdesk account?
Email uw vraag dan naar 
elsiservicedesk@health-ri.nl.

Wij gebruiken Topdesk als onze service management software. Door het stellen van een vraag via de telefoon of e-mail, dan wel door het indienen van het vragenformulier, gaat u ermee akkoord dat de door u verstrekte gegevens worden opgeslagen in Topdesk. Deze verwerking van uw gegevens gebeurt in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van Topdesk.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld door experts uit verschillende disciplines. Bij het samenstellen van de informatie is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Er is rekening gehouden met de op het moment van plaatsen geldende wet- en regelgeving en ethische kaders, en de interpretatie daarvan door de personen en/of organisaties die bijdragen aan de ELSI Servicedesk. Ondanks deze zorg en aandacht voor de verstrekte informatie kan deze onvolledig of niet geheel juist zijn. Voorts is het antwoord generiek en is meestal een vertaling nodig naar de specifieke situatie van een bepaald onderzoek. Het ELSI kernteam en de organisaties die bijdragen aan de ELSI Servicedesk kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de op deze site geboden informatie en het gebruik daarvan.

Deel deze pagina…